background
logotype
image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10 image11

Polityka prywatności - cookies

INFORMACJA ZWIĄZANA Z WEJŚCIEM W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

             Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkim informuje, że z dniem 25 maja 2018 r. obowiązuje unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określenie jako „RODO”).
W związku z tym przesyłamy informację o celu i zasadach przetwarzania przez Spółdzielnię Mieszkaniową „HUTNIK” w Zawadzkiem Państwa danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” z siedzibą przy ul. Opolskiej 61 w Zawadzkiem informuje, że jest Administratorem danych osobowych:
- członków Spółdzielni i ich rodzin;
- osób niebędących członkami Spółdzielni i ich rodzin a posiadających w jej zasobach prawo odrębnej własności lokali, spółdzielcze prawo do lokali, najem;
- zamieszkujących w zasobach Spółdzielni bez tytułu prawnego.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
- realizacja zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa a związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami.

3. Podstawa prawna przetwarzania wynika m.in. z:
- Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.1285);
- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz.U. z 2013r., poz. 1222);
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234);
- Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 poz. 459 z późn. zm.);
- Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” w Zawadzkiem.

4. Dane będą udostępnione odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub powierzane podmiotom, które realizują zadania na rzecz Spółdzielni na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane prze okres pozostawania lokatorem mieszkania w zasobach Spółdzielni, a także przez okres archiwizowania dokumentacji określonej
w odrębnej dokumentacji.

6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

7. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i ograniczenia przetwarzania.

Strona korzysta z plików cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych tu narzędzi.